Wij blijven geloven

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven: ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken verkondigt in duizenden kleuren van licht.

– Mensenkinderen

Advertenties

Genoeg

 

Als je leeft met een onvervuld verlangen.
Als je droom ver weg is.
Als je niet weet wat je dromen wilt.
Als je wakker ligt en de slaap niet komt.
Als je slaapt en niet wakker wil worden.
Als de dagelijkse sleur je in beslag neemt zodat je niet denken kunt.
Als je afscheid moet nemen van wat je dierbaar is.
Als je geen afscheid kan nemen van iets dat al verdwenen is.
Als je op zoek bent naar een antwoord.
Als het leven je niet bracht wat je gehoopt had.
Als je je diep van binnen eenzaam voelt.
Als je teleurgesteld bent in de wereld om je heen.

Als iedereen het begrijpt en jij geen idee hebt.
Als niemand je echt begrijpt.
Als iedereen hetzelfde beleeft en jij erbuiten blijft
Als het beste plan lijkt om op te geven.
Als alles om je heen verandert en je er niet meer tegen kunt.
Als je het allemaal niet kan bijhouden.
Als je denkt dat het te laat is.
Als je denkt dat het niet meer heel kan worden.
Als je niet weet wat je moet doen.

Als de dagelijkse dingen je zwaar vallen.
Als alles meezit maar je toch iets mist.
Als je weet dat je alles hebt gedaan wat je kon en het toch niet hielp.
Als je weet dat het geen zin heeft om het nog eens te proberen.
Als je in de war bent.
Als je niet zo gelukkig bent als je zou willen zijn.
Als je niet begrijpt wat je voelt.
Als je eigenlijk niet zou moeten klagen.
Als je wilde dat je dankbaarder was.
Als je wilde dat je iets anders had gedaan.
Als je wilde dat je iets anders had gezegd.
Als het niet is gelukt wat je je had voorgenomen.
Als je niet doet wat je wilt maar wat je haat.
Als je wilde dat je meer liefde had.
Als je je stom en lelijk voelt.
Als je jezelf zwaar tegenvalt.
Als je wilde dat je anders was.
Als God ver weg voelt.
Als je hem wanhopig zoekt.
En Hij zwijgt.

Denk dan niet aan mij
Denk dan niet dat het bij mij beter is
Denk dan niet dat je het moet fixen
Denk dan niet dat ik het moet fixen

Denk dan niet dat het niet zo mag zijn
Denk dan niet dat jij niet zo mag zijn
Denk dan niet dat ik jou niet mag
Denk dan niet dat je mij moet zijn

Denk dan niet aan hoe het zou kunnen zijn
Denk dan niet aan hoe het zou moeten zijn
Denk dan niet
Niet te veel
Denk dan niet

En als je het woord ‘niet’ niet kent
Net als ik

Denk dan

Denk dan zo hard als je denken kunt

Ik ben genoeg
Het is ongelooflijk hoe genoeg ik ben
Het is onvoorstelbaar hoe genoeg Ik ben
Het is genoeg geweest
En genoeg is het nu
Genoeg zal het zijn.

Meer dan genoeg.

De stationsklok

In bezorgd overleg duwen vier uitgestrekte kromme armen een derde onzichtbaar figuur de wagcefb0e00886b7cfdcbcb6a7b46fc63a9on in. In de andere opengesperde deurgaten zijn de trosjes gehaaste fitte mensen al verdwenen als de tweede persoon, een kromme meneer, met moeite de flinke metalen traptreden op stommelt het halletje in. De fluit klinkt, de deuren sluiten mechanisch, een ogenblik later zet de locomotief zich in beweging terwijl de oudjes wankelend de coupé betreden. Geen tijd om naar de achtergebleven leeftijdgenoot te zwaaien bij wijze van bedankje of afscheid. Verstild blijft het perron achter, een verrimpelde hand salueert onopgemerkt naar de weg suizende gele slinger.
Is de klok zojuist langzamer gaan tikken?

88899bce702b026c2d14fb23cf6b774d

 

 

Dieper Verborgen

Mijn hart verdraagt geen geheimen. Geheimen baren zorgen en muren en gordijnen.

Mijn ogen spreken over alles. Ze bevatten geen geheim.

10462462_10152469563432974_2276435978455646796_n

Mijn ogen zijn mijn ziel. Mijn ziel wil vliegen, licht en gelucht als een kind door het gras. Als een vlieger of een ballon, vast verankerd en dwalend vrij. Helder als glas zijn mijn ogen, kwetsbaar als kristal zijn mijn ogen.

Mijn ogen drinken gulzig en wat zij zien stroomt regelrecht mijn hart in.

Mijn ogen begrijpen jouw ogen, volgen jouw blik naar waar je ogen niet gaan kunnen. Ik vaar op de stroom in jouw ziel en staar en zie en ervaar uit de toom, in jouw droom van een werkelijkheid.

Mensen zijn egoïstisch, ze denken enkel aan zichzelf. Dat is de kern van het probleem. I care for me. Oh het gesprek volg ik zo, en als jouw hart geraakt is dan denken anderen aan zichzelf. Zij trekken hun gordijn, wij willen ons verweer niet staken en niemand mag ons kleine hart raken. Mijn ogen stromen en mijn hart waait mee, de vier winden waaien fier, het brengt me in verwarring en het brengt me hier.

vigyhipspiooujo

Het waaien vermoeit mijn ogen en mijn schijnheiligheid bezwaart mijn hart. Wat zal mijn ziel bewaren, geen verborgen intentie, geen heimelijke mening, geen wantrouwende blik en geen achterdochtig gedenk. Mag dan de kennis mijn hart verzwaren. Want wie veel weet kan niet blijven knikken, kan niet gelijk blijven geven en altijd begrijpen en instemmend hummen. Of is zij slechts persoonlijk en is er geen recht en geen krom, is mijn eigen perceptie- mijn goede intentie- mijn vrijbrief om te denken wat ik denk en te voelen wat ik voel en te zeggen wat ik zeg en te doen wat ik doe. Alles voor mijzelf.

De waarheid geeft geen knipoog meer. De helderheid rijkt slechts tot aan het oog. Verder is er de rook van het gordijn. Ik blijf vooral verborgen voor mijzelf.

‘Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven.’ -Spreuken 20:5

Als ik dan niet werd vastgehouden, aan mijn touw, zo krachtig verankerd, dan was ik niet meer terug gewaaid met de tweede of de derde wind. Dan was ik weggebleven, ver voorbij jouw zweven gevlogen. En als mijn touw niet lang zou zijn, dan had ik niet gekeken. Achter jouw muurtje, in jouw ogen, daar onthullen ze mijn geheim. Dat niemand, niemand uiteindelijk alleen wil zijn.

3cc02d61772e97f06891e29378fbc0ba

Diep Gezonken

b5f0a99d03a64351345651c48cd1bf79

Soms is geloof een helder baken in de nacht. Stralend valt het licht op de schaduwen in het donker, de contouren van de haven zo strak omlijnt als nacht van dag gescheiden is. Helder zag ik de sterrenhemel en de belofte, en het gaf mij de zekerheid dat ik wist wat ik gevonden had.

Toch ga ik naar de kust en kijk uit over de zee, verlangend naar de overkant. Ik wil je aanraken, ik wil je voelen, ik wil springen, ik wil ervaren hoe het is om te zwemmen. Terwijl ik spring laat ik los. Alles om maar te kunnen drijven.

ff7e668d10f388d4189c7b51cb87b494

Dieper en dieper zonk het weg. Mist steeg op vanaf het water en benevelde de hele horizon. Ik kon me niet meer horen, niet meer zien, wist niet meer wie ik was. Ik kon me niet meer voelen. Mijn eigen kleine ik in de nacht dat ik niet meer voelde. Angst overspoelde me als de koude golven, zo ontzettend bang.

Mijn wens om lief te worden gehad gaat zo diep dat ik alles opgeef. Ik geef mijzelf op om jou te houden. Ik heb je net gekregen, ik wil je eigenlijk houden, je inpakken en bewaren. Misschien dat ik je later nodig heb. Maar nu moet ik je alweer weggeven, om mijzelf weer terug te vinden.

Krampachtig zoek ik naar het lichtknopje in de duisternis. Ik kan het niet vinden. Op de tast zoek ik mijn weg naar de onveilige toekomst. Bent U mij ook kwijt geraakt? Ik heb zekerheid nodig, houvast, grond onder mijn voeten.

Psalm 37: 2 Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, 3 ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee.

0fd1fc15991cae17e678b128555bc0a4

Jesaja 41:13 Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.

De zon verbreekt de ban. De felheid redt mij van mijn twijfel. De mist kan niet langer blijven bestaan, de stralen onthullen langzaam de veilige kustlijn. Alles zal uiteindelijk in het licht komen. Vragen krijgen niet direct een antwoord, toch is het samen met U lang zo eng niet.

Leid me naar een grenzeloos vertrouwen, dat ik op het water loop, waar U me ook maar naartoe roept. Neem me dieper mee dan waar mijn voeten ooit zullen dwalen, dat mijn geloof sterker wordt gemaakt in de aanwezigheid van mijn Redder.

Dieper Wachten

Waiting here for you

Ik weet niet of je het liedje kent? Het verlangen klinkt zoet en lief, als kinderen die stilletjes en hoopvol wachten op hun kerstkadootje. Terwijl ze langzaam hapjes nemen van hun suikerspin. De melodie weerklinkt in de smachtende diepte van mijn hart.

De nachtjes tot de kerst lijken bijna ontelbaar. De kinderen zingen lief, ze lijken bijna van glas of kristal. Wonderlijk als een sprookje. Maar mijn hart, het blijft nooit zo lang lief als het moet wachten. En de suikerspin is op, of nooit geweest. Het lied wordt een schreeuw van opstandigheid. Het klinkt schel en ongedurig als een paard dat in toom wordt gehouden.

Psalm 32: 3, 4 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. 

Mijn diepte roept tot de diepte. Niet langer aangepast aan de wensen van de mensen. Vol rauwe emotie, te lang verborgen gehouden achter lieve glimlachjes. Wanhopig als een eenzaam gekooide leeuwin. Hoor mij en antwoord mij, want naar wie zou ik anders gaan?

Niet langer vraag ik, niet langer waarom. Niet langer is mijn oog trots, niet langer vol van mijzelf. Niet langer vrees ik voor wat ik niet kan verliezen. Niet langer eis ik op wat mij nooit is beloofd en wat ik nooit heb verdiend. Eén fluistering en ik ben stil. Eén golf veegt me van mijn voeten.

En wachten zal ik. Mijn leven lang. Op de drempel van uw huis, in de straat waar u woont, bij het raam waar u zich bevindt, voor de deur waarachter u verblijft. Achter U aan. Verder op. Dieper in.

thumb_IMG_8479_1024